• AMAVET JUNIOR INTERNET

   • 06.05.2022 07:08
   • 17. ročník súťažnej konferencie. 💡⚙️ Katarína Borošová a Natália Uramová (III.C) prihlásili svoj úspešný projekt z programu Rozbehni sa aj do súťaže AMAVET JUNIOR WEB, kde sa prezentovali technickým spracovaním webovej stránky. Z 212 prihlásených prác sa dostali medzi 44 účastníkov finále a boli pozvané na konferenciu AMAVET priamo na FIIT STU v Bratislave.
   • 💡⚙️ Súťažilo sa v 6 kategóriách, dievčatá súťažili v kategórii web. "Tešíme sa že sme zaujali odbornú komisiu pri tak náročnej konkurencii. Zistili sme, že na školách je online svet ponímaný ako odrazový mostík k odbornému rastu. Odporúčame sa zapojiť do tejto súťaže aj napriek tomu, že s nami súťažili prevažne technické školy a gymnáziá. Naša škola má šikovných žiakov a dobrých lektorov, ktorí aj na technickej súťaži dobre reprezentujú seba a svoju školu."

    ⭐️ Dievčatá získali špeciálne ocenenie Asociácie mládeže vedy a technológie. Odbornú porotu zaujal ich podnikateľsky nápad a prevedenie webovej stránky 💪🏻.

    Metodicky a odborne sa na príprave dievčat podieľala Anna Kiapešová, koordinátora programu Rozbehni sa. Na odbornú prezentáciu pripravoval žiačky Peter Pirončiak.

    Projekt Coffemodo sa stal aj vzorovým a motivacnym projektom na stránke www.rozbehnisa.sk

     

   • Naspäť na zoznam článkov