• Olympijské rekordy v anglickej olympiáde

   • 05.12.2022 21:40
   • Olympiáda predstavuje súťaž najlepších z najlepších a nemusí ísť práve o športové podujatie. Olympiáda v anglickom jazyku v tomto školskom roku má už svoje 15 pokračovanie. 32 najlepších študentov, nominovaných z radov učiteľov anglického jazyka sa zúčastnilo školského kola, ktoré sa uskutočnilo 30.11.2022. Všetci preukázali svoju „olympijskú zdatnosť“ v jazykových zručnostiach.

   • Medzi tieto patrili posluch s porozumením, gramatický test, slovná zásoba, čítanie s porozumením a komunikačné zručnosti vo forme hrania rolí a obrázkového príbehu.
    V anglickom jazyku v školskom kole sa súťažilo v dvoch kategóriách a tu je výsledková listina
    OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

          v kategórii 2A
    1.miesto Vyhlídalová Silvia
    2.miesto Kováčová Adela
    3.miesto Krupová Ľuboslava    v kategórii 2B
    1.miesto Mikušová Eliška Gabriela
    2.miesto Šimon Roman
    3.miesto Belopotocký Vladimír


    Víťazi školského kola v olympiáde z anglického jazyka a postupujú do okresného kola olympiády, ktoré sa bude konať 19.1.2023.
    V školskom kole prví traja súťažiaci dostali odmenu vo forme školských potrieb.


    PK CUJ

   • Naspäť na zoznam článkov