• Upratovačka

    • Úväzok:
     37,50 hod. týždenne v popoludňajších hodinách
     Dátum nástupu:
     IHNEĎ
    • Požiadavky:
     Platové podmienky: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, podľa rokov započítanej praxe.

     Žiadosť o zamestnanie spolu so životopisom zasielajte na adresu: Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš 031 01 alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: halm@365halm.sk

     Kontaktná osoba:
     Lýdia Dvorožňáková, +421445522972, +421905857319
     e-mail: ldvoroznakova@vuczilina.sk
   • VUC Žilina
   • EDUPAGE
   • IES Internacional Education Society
   • European Associacion of Hotel and Tourism School
   • HALM na Facebooku
   • ISIC
   • Poradca pre školy
  • Videospravodajstvo

  • Rýchle odkazy