• ARANŽÉR - ARANŽÉRKA
    Ucebne-plany_aranzer.pdf

    3-ročný učebný odbor, ukončený záverečnou skúškou.
    Certifikát: výučný list

    Naučíme žiakov:
    - aranžovať a esteticky upravovať ucelené priestory, expozície a výstavy
    - dekorovať tovar, predajne, štátne i súkromné organizácie 
    - esteticky písať a kresliť
    - technicky spracovávať materiály pri aranžovaní (textil, papier, kovy, plasty)
    - uplatňovať a rozvíjať fantáziu, umelecké cítenie a talent
    - uskutočňovať tvorivé nápady

    Odborný výcvik sa uskutočňuje v školskom pracovisku praktického vyučovania pod vedením majstrov odbornej výchovy. Počas štúdia je možnosť zúčastniť sa domácich i medzinárodných odborných súťaží ako aj odborného výcviku v zahraničí. 
    Po ukončení štúdia je možné uplatnenie v reklamných agentúrach, veľkých obchodných firmách, hotelových komplexoch, dizajnových štúdiách i v oblasti módneho návrhárstva. 

    Ďalšie štúdium: maturitné vysvedčenie je možné získať v dennom nadstavbovom štúdiu 
    prevádzka obchodu - propagácia

    CUKRÁR - CUKRÁRKA
    Ucebne-plany_cukrar.pdf

    3-ročný učebný odbor, ukončený záverečnou skúškou.
    Certifikát: výučný list

    Naučíme žiakov:
    - pripravovať studené a teplé múčniky
    - spracovávať základné suroviny pre cukrárske cestá, plnky, krémy, pasty a polevy
    - pripravovať jednoduché i zložité cukrárske výrobky vrátane ich estetickej úpravy

    Odborný výcvik sa uskutočňuje v školskom pracovisku praktického vyučovania pod vedením majstrov odbornej výchovy a u zmluvných partnerov Hotel Jánošík Liptovský Mikuláš, Lippek Liptovský Mikuláš. Počas štúdia je možnosť zúčastniť sa domácich i medzinárodných odborných súťaží ako aj odborného výcviku v zahraničí. 
    Po ukončení štúdia je možné uplatnenie v cukrárňach, hotelových komplexoch pri zabezpečovaní cukrárskych výrobkov pre rôzne príležitosti: svadby, promócie, recepcie, routy

    Ďalšie štúdium : maturitné vysvedčenie je možné získať v dennom nadstavbovom štúdiu spoločné stravovanie.

    ČAŠNÍK - SERVÍRKA
    Ucebne-plany_casnik.pdf

    3-ročný učebný odbor, ukončený záverečnou skúškou.
    Certifikát: výučný list

    Naučíme žiakov:
    - dokonale ovládať jednoduchú i zložitú obsluhu 
    - osvojiť si techniku prípravy miešaných nápojov
    - zvládnuť techniku dokončievania jedál a nápojov pri stole hosťa (flambovanie, tranžírovanie a i.)
    - pripravovať slávnostné a mimoriadne gastronomické podujatia (svadby, promócie, routy, recepcie, bankety, garden-party a i.)
    - odborne komunikovať v jednom alebo dvoch cudzích jazykoch

    Odborný výcvik sa uskutočňuje v školskom pracovisku praktického vyučovania Reštaurácia a kaviareň Mladosť, Školská jedáleň pod vedením majstrov odbornej výchovy a u zmluvných partnerov Hotel Jánošík (Liptovský Mikuláš,SR), Hotel Grand, Tri studničky, FIM, Družba, Wellness Hotel Chopok (Demänovská dolina, SR), Relax Hotel Avena , Strachanovka (Liptovský Ján, SR), Grand Hotel Kempinski ( Štrbské Pleso, SR) Hotel Marriott (Praha, ČR). Počas štúdia je možnosť zúčastniť sa domácich i medzinárodných odborných súťaží ako aj odborného výcviku v zahraničí. 
    Po ukončení štúdia je možné uplatnenie v gastronomických a hotelových zariadeniach.

    Ďalšie štúdium : maturitné vysvedčenie je možné získať v dennom nadstavbovom štúdiu spoločné stravovanie

    KUCHÁR - KUCHÁRKA
    Ucebne-plany_kuchar.pdf

    3-ročný učebný odbor, ukončený záverečnou skúškou.
    Certifikát: výučný list

    Naučíme žiakov:
    - pripravovať kvalitné pokrmy teplej i studenej kuchyne
    - vyrábať špeciálny gastronomický sortiment (diétne pokrmy, polotovary, teplé nápoje, špeciality a i.)
    - pripravovať jedlá pre bežné i slávnostné príležitosti
    - odborne komunikovať v jednom alebo dvoch cudzích jazykoch

    Odborný výcvik sa uskutočňuje v školskom pracovisku praktického vyučovania Reštaurácia a kaviareň Mladosť, Školská jedáleň pod vedením majstrov odbornej výchovy a u zmluvných partnerov Hotel Jánošík (Liptovský Mikuláš,SR), Hotel Grand, Tri studničky, FIM, Družba, Wellness Hotel Chopok (Demänovská dolina, SR), Relax Hotel Avena , Strachanovka (Liptovský Ján, SR), Grand Hotel Kempinski (Štrbské Pleso, SR) Hotel Marriott (Praha, ČR). Počas štúdia je možnosť zúčastniť sa domácich i medzinárodných odborných súťaží ako aj odborného výcviku v zahraničí. 
    Po ukončení štúdia je možné uplatnenie v gastronomických a hotelových zariadeniach.

    Ďalšie štúdium : maturitné vysvedčenie je možné získať v dennom nadstavbovom štúdiu spoločné stravovanie.