•  

  PONUKA ODBOROV PRE ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025

   

  Prijímacie konanie  pre školský rok 2024/2025

  Kritéria na prijatie žiakov do 1. ročníka Hotelovej akadémie
  v Liptovskom Mikuláši pre školský rok 2024/2025

   

  Prevod slovného hodnotenia na známku pre potreby prijímacieho procesu:

  1. Hotelová akadémia akceptuje prevod známok zo základnej školy.
  2. Žiaci, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené „absolvoval,“ alebo „slovné hodnotenie“, ho majú nahradené hodnotením z daného predmetu z najbližšieho polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.

   

 • Tlačivá

  • Potvrdenie prijatia na vzdelávanie
   Podľa §68 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní prijatý uchádzač na strednú školu alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie najneskôr do 3 pracovných dní od termínu zverejnenia výsledkov prijímacieho konania
 • PARTNERI V DUÁLNOM VZDELÁVANÍ

  Žiaci, ktorí majú záujem vstúpiť do duálneho vzdelávania majú povinnosť kontaktovať zamestnávateľa, ktorý so žiakom a jeho zákonným zástupcom vykoná pohovor a vystaví mu „Potvrdenie o vzdelávaní v systéme duálneho vzdelávania“. Toto Potvrdenie zákonný zástupca pripojí k Prihláške na štúdium na strednej škole.

  Potvrdenie je potrebné priložiť ako prílohu k elektronickej prihláške, alebo doručiť na Hotelovú akadémiu, ul. Čs. brigády 1804, 031 01  Liptovský Mikuláš v termíne do 20. marca príslušného roka.

  Konkrétne  podmienky vzdelávania a následného pracovného uplatnenia bude zamestnávateľ špecifikovať v učebnej zmluve, ktorú žiak a zákonný zástupca žiaka uzatvorí so zamestnávateľom do 31. augusta príslušného roka

  Teoretické vyučovanie bude žiakom poskytované v Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši a  praktické vyučovanie - formou odborného výcviku bude žiakom poskytované v prevádzkach jednotlivých  zamestnávateľov v dňoch  podľa rozvrhu hodín na príslušný školský rok.

  Pre učebné odbory  6445 H kuchár, 6444 H čašník   v duálnom vzdelávaní

  1. Tatry mountain resorts, a.s. 032 51 Demänovská Dolina
  Kontakt: 0905 974 947 kudelova@tmr.sk, 0904 751 887 minarikova@tmr.sk
  PODROBNÉ INFORMÁCIE

  2. ZIVKA Group s.r.o, 032 02  Závažná Poruba 550
  Kontakt: Penzion Zivka: e-mail: penzion@penzion.sk , tel.:0905 377 377,
  PODROBNÉ INFORMÁCIE

  3. Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 23 Liptovský Mikuláš
  Kontakt: e-mail: marcinekova@nsplm.sk, tel.: +421 905 312 533

  4. PROPERTY HOLDING, a.s., Panenská 13, 81103 Bratislava
  pracovisko WELLNESS HOTEL CHOPOK, Demänovská Dolina
  Wellness Hotel Chopok

  5. INVEST – TATRA, s.r.o., Robotnícka 258, 01701 Považská Bystrica
  pracovisko HOTEL PANORAMA, Štrbské Pleso
  Hotel Panorama

  6. Tégel s.r.o, Roľnícka 585/48, 94905 Nitra
  pracovisko McDonalds Liptovský Mikuláš, Poprad
  McDonalds

  7. iconiX SE, Pionierska 1587/13, BRATISLASVA
  pracovisko Vila Betula resort, Liptovská Sielnica
  Vila Betula Resort

  Pre študijný odbor 6442 K obchodný pracovník  v duálnom vzdelávaní

  1.CBA VEREX a.s. Priemyselná  4606,  031 01 Liptovský Mikuláš
  Kontakt: e-mail: dual@verex.sk,  tel.:044 543 31 92, 0911 074 163
  PODROBNÉ INFORMÁCIE

  2.COOP Jednota   ul. 1.mája 54, 031 01  Liptovský Mikuláš
  Kontakt: e-mail: monika.hudcovicova@lm.coop.sk, tel: 00421 44 3700257
  PODROBNÉ INFORMÁCIE

  3. Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava
  Kontakt: e-mail: lucia.leskova@lidl.sk, tel: 0911 048 164
  PODROBNÉ INFORMÁCIE

  4. DM Drogerie Markt, s.r.o. Na pántoch 18, 831 06 Bratislava ( prevádzky L.Mikuláš)
  Kontakt : e-mail: marcel.blascak@mojadm.sk, tel: +421 2 49 300 456 ,  +421 918 446 190
  PODROBNÉ INFORMÁCIE

  5. DEICHMANN-OBUV SK s.r.o., ul. Logistického parku 1, 929 01 Dunajská Streda
  Kontakt: e-mail: hr-dsk@deichmann.com, tel.: +421 910 714 559,
  PODROBNÉ INFORMÁCIE

  6. TESCO Stores Slovakia. Cesta na Senec 2. Bratislava (prevádzka v Liptovskom Mikuláši)
  Kontakt: e-mail: maria.mikitova@tesco.com
  PODROBNÉ INFORMÁCIE

  7. BILLA, s. r. o., Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava
  Kontakt: e-mail: m.hrancova@billa.sk alebo dual@billa.sk
  PODROBNÉ INFORMÁCIE