• Žiadosť Overenie odbornej spôsobilosti
   ŽIADOSŤ o vykonanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti podľa zákona NR SR č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Žiadosť Rekvalifikačný kurz
   ŽIADOSŤ o zaradenie do akreditovaného vzdelávacieho programu podľa zákona NR SR č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • Usmernenie ku skúške Overovanie odbornej spôsobilosti
   Proces overovania odbornej spôsobilosti – základné pojmy a náležitosti podľa zákona č. 315/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov