• Erasmus+ Salamanca 2022
    • Erasmus+ Salamanca 2022

    • 21.06.2022 19:57
    • Ďalší projekt Hotelovej akadémie v Salamanke. Žiaci študijného odboru pracovník marketingu získavajú nové zručnosti v oblasti fotografie a online marketingu.
    • viac
    • Nová Mladosť
    • Nová Mladosť

    • 23.11.2021 18:50
    • Exkluzívne zábery z prebiehajúcej rekonštrukcie reštaurácie Mladosť. Máme novú kuchyňu s modernými technológiami, viac miest v reštaurácii a pohodlný nábytok v kaviarni. Už čoskoro otvárame a tešíme sa na Vás.
    • viac
    • Erasmus+ Salamanca2020
    • Erasmus+ Salamanca2020

    • 29.05.2020 12:21
    • #TBT Posledná mobilita Erasmus+ bola v španielskej Salamanke. Užívali sme si španielskej pohostinnosti a netušili sme, že Corona sa zákerne vkradla na Pyrenejský poloostrov. 
    • viac
    • TBT sTV HAMA
    • TBT sTV HAMA

    • 30.04.2020 10:20
    • Corona sem corona tam. Život sa nám zmenil. Aj napriek tomu, že sme doma, je doba tak dynamická, že situácia zmenila zaužívané postupy. Pozrime sa však späť, ako prebiehalo najkomplexnejšie projektové vyučovanie v maturitných ročníkoch.
    • viac
    • Someliersky kurz
    • Someliersky kurz

    • 14.10.2019 21:06
    • Noví mladí somelieri zložili skúšky odbornosti v servise vína. Medzi účastníkmi kurzu neboli len žiaci odboru hotelová akadémia, ale aj žiaci odboru pracovník marketingu a viedli si veľmi dobre. 
    • viac