• Dátum zriadenia Rady školy pri Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši:    01.06.2020

   

  Členovia rady školy:

  1.  Zuzana Karabínová, zástupca za ostatných zamestnancov – predsedníčka Rady školy

  2.  PhDr. Iveta Grešová, zástupca za pedagogických zamestnancov

  3.  Ing. Jana Čefová, zástupca za pedagogických zamestnancov

  4.  PhDr. Andrea Petrufová, zástupca za  rodičov žiakov

  5.  Bc. Michal Geriš, zástupca za rodičov žiakov

  6.  Denisa Laučíková, zástupca za rodičov žiakov

  7.  Erik Koki , zástupca za Školský parlament

  8.  Mgr. Martina Betincová, delegovaná za zriaďovateľa od 21. júla 2020

  9.  Bc. Marcela Adamková, delegovaná za zriaďovateľa

  10. Darina Delinčáková, delegovaná za zriaďovateľa

  11. Ing. Ján Blcháč, delegovaný za zriaďovateľa