• Dátum zriadenia Rady školy pri Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši:    01.06.2020

   

  Členovia rady školy:

  1.  Ing. Anna Kiapešová, zástupca za pedagogických zamestnancov – predsedníčka Rady školy

  2.  PhDr. Iveta Grešová, zástupca za pedagogických zamestnancov

  3.  Zuzana Karabínová, zástupca za ostatných zamestnancov

  4.  PhDr. Andrea Petrufová, zástupca za  rodičov žiakov

  5.  Bc. Michal Geriš, zástupca za rodičov žiakov

  6.  Denisa Laučíková, zástupca za rodičov žiakov

  7.  Kristína Prievalská , zástupca za Žiacku  radu

  8.  Mgr. Martina Betincová, delegovaná za zriaďovateľa od 21. júla 2020

  9.  Bc. Marcela Adamková, delegovaná za zriaďovateľa

  10. Darina Delinčáková, delegovaná za zriaďovateľa

  11. Ing. Ján Blcháč, delegovaný za zriaďovateľa