• Výchovný poradca a špeciálny pedagóg  Ti pomôže otvoriť dvere....., ale vstúpiť do nich musíš sám...

    Mgr. Jana Lehotská- výchovný poradca, kabinet v pavilóne "A", číslo dverí 123 Východný poradca poskytne každému žiakovi komplex individuálneho poradenstva v otázkach štúdia, integrácie, výchovných problémov, návrhov riešení a možnosť voľby. Kontakt: j.lehotska@halm.sk

    MOBILY

     

    KYBERSIKANOVANIE

    Na stránke www.pomoc.sk ti poradíme s problémami na internete.