• Výchovný poradca a špeciálny pedagóg  Ti pomôže otvoriť dvere....., ale vstúpiť do nich musíš sám...

  Mgr. Jana Lehotská- výchovný poradca, kabinet v pavilóne "A", číslo dverí 123 Východný poradca poskytne každému žiakovi komplex individuálneho poradenstva v otázkach štúdia, integrácie, výchovných problémov, návrhov riešení a možnosť voľby. Kontakt: j.lehotska@halm.sk

  MOBILY

   

  KYBERSIKANOVANIE

  Na stránke www.pomoc.sk ti poradíme s problémami na internete.

   

Nedeľa 22. 5. 2022