• Vážení rodičia a priatelia školy,

   • Uchádzame sa o podporu Vás rodičov našich žiakov, ale aj ostatných priateľov školy, zamestnávateľov a všetkých, ktorým nie je ľahostajná príprava mladých ľudí pre povolanie v hoteliérstve, gastronómii a cestovnom ruchu. 

     

    Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

    Finančné prostriedky z 2% cielene využijeme na zlepšenie materiálnych podmienok v škole a na organizovanie odborných  kurzov pre žiakov a exkurzií,  aby sme spoločne čo najlepšie pripravili našich žiakov, aby naplnili očakávania zamestnávateľov.

    Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj náš Podporný fond ZHOŠ n.f.. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

     

    Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

    Obchodné meno alebo názov:

    Podporný font ZHOŠ, n. f.

    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

    Čs. brigády 1804, 03101 Liptovský Mikuláš

    Právna forma:

    neinvestičný fond

    Identifikačné číslo (IČO/SID):

    37815857

     

    Vyplnené kompletné tlačivá (Vyhlásenie a Potvrdenie od zamestnávateľa)  môžu žiaci doniesť na mzdové oddelenie školy, odkiaľ hromadne doručíme tlačivá na Daňový úrad.

     

    S úctou

    Mgr. Peter Pirončiak, riaditeľ školy

     

    Predvyplnené vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby TU.

     

    Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

     

 • Ako postupovať

  Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
  1. Do 15.2.2025 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
  5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Podporný font ZHOŠ, n. f.
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Čs. brigády 1804, 03101 Liptovský Mikuáš
   Právna forma: neinvestičný fond
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 37815857
  6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2025 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Podávate si daňové priznanie sami?
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
  3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Podporný font ZHOŠ, n. f.
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Čs. brigády 1804, 03101 Liptovský Mikuáš
   Právna forma: neinvestičný fond
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 37815857
  4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2025) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Postup pre právnické osoby
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
  3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Podporný font ZHOŠ, n. f.
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Čs. brigády 1804, 03101 Liptovský Mikuáš
   Právna forma: neinvestičný fond
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 37815857
  4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
  5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.