• Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

   • Hotelová akadémia v Liptovskom Mikuláši je od 1.9.2020 zapojená do Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“. V škole pôsobia dve pedagogické asistentky, ktorých náplňou je pomáhať žiakom pri prekonávaní jazykových, kultúrnych a sociálnych bariér, či bariér vznikajúcich zdravotným znevýhodnením žiaka.
     

    Pedagogické asistentky úzko spolupracujú s pedagógmi s cieľom zabezpečiť plynulý priebeh vyučovacieho procesu. Pomáhajú pedagógom pri príprave učebných a študijných materiálov pre žiakov a pri úprave týchto materiálov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pomáhajú pri tvorbe a používaní kompenzačných pomôcok.

  • Školský psychológ: Mgr. Simona Bakošová

   S čím sa môžete obrátiť na školského psychológa:

   • s akýmikoľvek problémami a ťažkosťami, ktoré vás trápia
   • keď sa potrebujete len tak o niečom porozprávať, niekomu sa zveriť
   • ak sa dostanete do náročnej situácie a neviete si s ňou poradiť
   • ak máte problémy s učením, s motiváciou k učeniu
   • ak máte problémy so sústredením, s pamäťou
   • ak máte problém zvyknúť si na nové školské prostredie, novú triedu, nových spolužiakov, učiteľov
   • ak máte problémy vo vzťahoch so spolužiakmi, s kamarátmi, s rodičmi, s učiteľmi
   • ak vás trápi tréma, strach zo skúšania, stres
   • ak vás niekto šikanuje, alebo ste boli svedkom šikany
   • ak spolužiaka, kamaráta niečo trápi, má nejaký problém a vy mu chcete pomôcť, ale neviete ako
   • ak ste sa dostali do krízovej životnej situácie (úmrtie člena rodiny, kamaráta alebo inej blízkej osoby, rozvod rodičov, rozchod s partnerom a pod.)

   Je u mňa vítaný každý, kto sa potrebuje porozprávať, potrebuje pomôcť alebo poradiť.

    

   KONZULTAČNÉ HODINY ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA 
   PONDELOK - PIATOK 7:00-15:00

   Kancelária školského psychológa sa nachádza pri telocvični, číslo dverí 305.

   Kontakty:
   Neváhajte ma kontaktovať osobne, stačí zaklopať na dvere kancelárie. Je možné ma kontaktovať aj zaslaním správy prostredníctvom Edupage.
   E-mailová adresa: simona.bakosova@365halm.sk
   Tel. číslo školy: +421 44 552 29 72, budete prepojený cez spojovateľa.


   V rámci Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov” na našej škole pracujú 2 pedagogické asistentky Mgr. Miroslava Baranová a Ing. Marianna Murinová. Hlavnou náplňou práce pedagogického asistenta je pomáhať žiakom pri prekonávaní jazykových, kultúrnych a sociálnych bariér, či bariér vznikajúcich zdravotným znevýhodnením žiaka. Pedagogické asistentky úzko spolupracujú s pedagógmi s cieľom zabezpečiť plynulý priebeh vyučovacieho procesu. Pomáhajú pedagógom pri príprave učebných a študijných materiálov pre žiakov a pri úprave týchto materiálov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pomáhajú pri tvorbe a používaní kompenzačných pomôcok.

   KONZULTAČNÉ HODINY PEDAGOGICKÝCH ASISTENTIEK:
   PONDELOK - PIATOK: 14:00-15:00
   Kancelária Mgr. Miroslavy Baranovej sa nachádza v pavilóne A, číslo dverí 127, kabinet slovenského jazyka.
   Kancelária Ing. Marianny Murínovej sa nachádza v pavilóne A, číslo dverí 127, kabinet slovenského jazyka.
   Na konzultácie je potrebné nahlásiť sa vopred.

   Kontakty:
   Pedagogické asistentky je možné kontaktovať osobne, prostredníctvom správy na Edupage alebo e-mailom na adresách: miroslava.baranova@365halm.sk, marianna.murinova@365halm.sk