• Hotelová akadémia v Liptovskom Mikuláši je

   ŠKOLA TVOJICH ŠANCÍ A PRÍLEŽITOSTÍ

    

   Propagačný leták pre ZŠ

   Všetko o našich odboroch

   Propagačná skladačka

   Hotelová akadémia v Liptovskom Mikuláši má dlhoročnú tradíciu v príprave žiakov pre hotely, reštaurácie a obchod.

   • prax realizujú naši žiaci v špičkových zariadeniach na Liptove, vo Vysokých Tatrách ale aj v zahraničí
   • na odborných predmetoch sa stretnú so známymi šéfkuchármi, sommeliérmi, marketérmi, cestovateľmi
   • žiaci majú možnosť získať ďalšie certifikáty v barmanstve, baristike, sommenliérstve , animátorstve, carvingu, a tiež poznatky v odborných softwaeroch, v dizajne , vo fotografovaní, v cvičných firmách
   • stále skvalitňujeme a modernizujeme vybavenie učební
   • realizujeme projekt ERASMUS+ ale aj iné menšie projekty
   • máme skúsenosti v spolupráci so zamestnávateľmi aj v duálnom vzdelávaní
   • umožňujeme štúdium aj špičkovým športovcom. Našimi absolventami sú Petra Vlhová, Ján Šajbidor, Katarína Garajová, Martina Dubovská, Monika Škáchová.