• Celoživotné vzdelávanie – rekvalifikačné kurzy.

    Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre služby a gastronómiu, ktoré je zriadené pri Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši poskytuje v rámci celoživotného vzdelávania vzdelávacie služby jednotlivcom aj firmám. Okrem tu zverejnenej ponuky poskytujeme aj vzdelávanie prispôsobené  požiadavkám fyzických a právnických osôb.

    Požiadavky na vzdelanie: minimálne ukončené základné vzdelanie

    Forma ukončenia vzdelávacieho programu: Záverečná skúška – písomná, ústna, praktická

    Získaný doklad po úspešnom ukončení: Osvedčenie

    Skúška na overenie odbornej spôsobilosti: po úspešnom absolvovaní vzdelávacieho programu kuchár, čašník a cukrár sa môžete prihlásiť na skúšku odbornej spôsobilosti. Po úspešnom absolvovaní  tejto skúšky získate plnú kvalifikáciu v príslušnom odbore.

    InformácíeZástupca RŠ pre PV Mgr. Alexander Kubala. Email: alexander.kubala@365halm.sk Tel.: 0907847891

    Polatok za kurz uhraďte na účet:
    Číslo účtu: SK0381800000007000479551 ( Štátna pokladnica )
    Do správy pre prijímateľa napíšte svoje meno a priezvisko

    Názov akreditovaného vzdelávacieho programu

    Číslo akreditácie

    Rozsah

    Cena

    Poznámka

    Nemodulové kurzy:

    Kuchár*

    1640/2013/115/1

    500 h

    650 €

     

    Čašník/ servírka *

    1640/2013/115/2

    500 h

    650 €

     

    Modulové kurzy

    Cukrár

     

     

     

     

    Výroba čajového a trvanlivého pečiva

    1640/2016/132/1

    55 h

    75 €

     

    Výroba lístkového cesta a výrobky z lístkového cesta

    1640/2016/132/1

    50 h

    70 €

     

    Výroba a zdobenie perníkov

    1640/2016/132/1

    55 h

    75 €

     

    Zdobenie tort a výroba ozdôb

    1640/2016/132/1

    70 h

    90 €

     

    Odpaľované cestá a výrobky z odpaľovaných ciest

    1640/2016/132/1

    50 h

    70 €

     

    Kuchár

     

     

     

     

    Základy práce kuchára

    1640/2016/132/2

    50 h

    60 €

     

    Základy práce vo výrobnom stredisku

    1640/2016/132/2

    70 h

    85 €

     

    Príprava jedál studenej kuchyne

    1640/2016/132/2

    110 h

    130 €

     

    Príprava teplých jednoduchých jedál

    1640/2016/132/2

    80 h

    100 €

     

    Príprava teplých zložitých jedál

    1640/2016/132/2

    110 h

    130 €

     

    Príprava jedál na objednávku - minútok

    1640/2016/132/2

    80 h

    100 €

     

    Dekoratívne vyrezávanie ovocia a zeleniny **

    1640/2016/132/2

    30 h

    80 €

     

    Príprava jedál racionálnej kuchyne – progresívne formy prípravy jedál

    1640/2016/132/2

    60 h

    75 €

     

    Čašník

     

     

     

     

    Základy práce v odbytovom stredisku

    1640/2016/132/3

    60 h

    75 €

     

    Modul - Jednoduchá obsluha

    1640/2016/132/3

    110 h

    130 €

     

    Zložitá obsluha

    1640/2016/132/3

    150

    180 €

     

    Vyššia forma zložitej obsluhy

    1640/2016/132/3

    90 h

    110 €

     

    Slávnostné stolovanie

    1640/2016/132/3

    90

    110 €

     

    Pivné zariadenie, čapovanie piva

    1640/2016/132/3

    50

    60 €

     

    Barman +

     

     

     

    *min.6 osôb

    Základy práce barmana

    1640/2016/132/4

    80

    150 €

     

    Miešané nápoje

    1640/2016/132/4

    80

    200 €

     

    Somelier *

     

     

     

    *min.6 osôb

    Základy práce someliera

    1640/2016/132/5

    40 h

    50 €

     

    Marketing, degustácia a servis vina

    1640/2016/132/5

    80 h

    150 €

     

    Slovenské a zahraničné vína

    1640/2016/132/5

    30 h

    50 €

     

    Barista *

     

     

     

    *min.6 osôb

    Základy práce baristu

    1640/2016/132/6

    30 h

    60 €

     

    Príprava káv

    1640/2016/132/6

    40 h

    80 

     

    Latte Art

    1640/2016/132/6

    30 h

    60 

     

    Predavač *

     

     

     

     

    Aktívny predaj

    1640/2016/132/7

    120 h

    140 

    *min.6 osôb

    Kultúra a kvalita predaja

    1640/2016/132/7

    80 h

    90 

    *min.6 osôb

    Základy práce s elektronickou pokladnicou

    1640/2016/132/7

    100 h

    140 

    *min.6 osôb

    Základy tovaroznalectva

    1640/2016/132/7

    100 h

    140 

    *min.6 osôb

    Marketing a starostlivosť o zákazníka

    1640/2016/132/7

    100 h

    140 

    *min.6 osôb

    Viazanie a aranžovanie kvetov

     

     

     

     

    Viazanie a a aranžovanie živých kvetov**

    1640/2016/132/8

    75 h

    250 

    **min.4 osoby

    Viazanie a aranžovanie neživých kvetov **

    1640/2016/132/8

    75 h

    200 

    **min.4 osoby