• PARTNERI V DUÁLNOM VZDELÁVANÍ

   Žiaci, ktorí majú záujem vstúpiť do duálneho vzdelávania majú povinnosť kontaktovať zamestnávateľa, ktorý so žiakom a jeho zákonným zástupcom vykoná pohovor a vystaví mu „Potvrdenie o vzdelávaní v systéme duálneho vzdelávania“. Toto Potvrdenie zákonný zástupca pripojí k Prihláške na štúdium na strednej škole.

   Potvrdenie je potrebné priložiť ako prílohu k elektronickej prihláške, alebo doručiť na Hotelovú akadémiu, ul. Čs. brigády 1804, 031 01  Liptovský Mikuláš v termíne do 20. marca príslušného roka.

   Konkrétne  podmienky vzdelávania a následného pracovného uplatnenia bude zamestnávateľ špecifikovať v učebnej zmluve, ktorú žiak a zákonný zástupca žiaka uzatvorí so zamestnávateľom do 31. augusta príslušného roka

   Teoretické vyučovanie bude žiakom poskytované v Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši a  praktické vyučovanie - formou odborného výcviku bude žiakom poskytované v prevádzkach jednotlivých  zamestnávateľov v dňoch  podľa rozvrhu hodín na príslušný školský rok.

   Pre učebné odbory  6445 H kuchár, 6444 H čašník   v duálnom vzdelávaní

   1. Tatry mountain resorts, a.s. 032 51 Demänovská Dolina
   Kontakt: 0905 974 947 kudelova@tmr.sk, 0904 751 887 minarikova@tmr.sk
   PODROBNÉ INFORMÁCIE

   2. ZIVKA Group s.r.o, 032 02  Závažná Poruba 550
   Kontakt: Penzion Zivka: e-mail: penzion@penzion.sk , tel.:0905 377 377,
   PODROBNÉ INFORMÁCIE

   3. Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 23 Liptovský Mikuláš
   Kontakt: e-mail: marcinekova@nsplm.sk, tel.: +421 905 312 533

   4. PROPERTY HOLDING, a.s., Panenská 13, 81103 Bratislava
   pracovisko WELLNESS HOTEL CHOPOK, Demänovská Dolina
   Wellness Hotel Chopok

   5. INVEST – TATRA, s.r.o., Robotnícka 258, 01701 Považská Bystrica
   pracovisko HOTEL PANORAMA, Štrbské Pleso
   Hotel Panorama

   6. Tégel s.r.o, Roľnícka 585/48, 94905 Nitra
   pracovisko McDonalds Liptovský Mikuláš, Poprad
   McDonalds

   7. iconiX SE, Pionierska 1587/13, BRATISLASVA
   pracovisko Vila Betula resort, Liptovská Sielnica
   Vila Betula Resort

   Pre študijný odbor 6442 K obchodný pracovník  v duálnom vzdelávaní

   1.CBA VEREX a.s. Priemyselná  4606,  031 01 Liptovský Mikuláš
   Kontakt: e-mail: dual@verex.sk,  tel.:044 543 31 92, 0911 074 163
   PODROBNÉ INFORMÁCIE

   2.COOP Jednota   ul. 1.mája 54, 031 01  Liptovský Mikuláš
   Kontakt: e-mail: monika.hudcovicova@lm.coop.sk, tel: 00421 44 3700257
   PODROBNÉ INFORMÁCIE

   3. Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava
   Kontakt: e-mail: lucia.leskova@lidl.sk, tel: 0911 048 164
   PODROBNÉ INFORMÁCIE

   4. DM Drogerie Markt, s.r.o. Na pántoch 18, 831 06 Bratislava ( prevádzky L.Mikuláš)
   Kontakt : e-mail: marcel.blascak@mojadm.sk, tel: +421 2 49 300 456 ,  +421 918 446 190
   PODROBNÉ INFORMÁCIE

   5. DEICHMANN-OBUV SK s.r.o., ul. Logistického parku 1, 929 01 Dunajská Streda
   Kontakt: e-mail: hr-dsk@deichmann.com, tel.: +421 910 714 559,
   PODROBNÉ INFORMÁCIE

   6. TESCO Stores Slovakia. Cesta na Senec 2. Bratislava (prevádzka v Liptovskom Mikuláši)
   Kontakt: e-mail: maria.mikitova@tesco.com
   PODROBNÉ INFORMÁCIE

   7. BILLA, s. r. o., Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava
   Kontakt: e-mail: m.hrancova@billa.sk alebo dual@billa.sk
   PODROBNÉ INFORMÁCIE

    

    

   • Žiaci, ktorí majú záujem vstúpiť do duálneho vzdelávania majú povinnosť kontaktovať zamestnávateľa, ktorý so žiakom a jeho zákonným zástupcom vykoná pohovor a vystaví mu „Potvrdenie o vzdelávaní v systéme duálneho vzdelávania“. Toto Potvrdenie zákonný zástupca pripojí k Prihláške na štúdium na strednej škole.

    Potvrdenie je potrebné doručiť na Hotelovú akadémiu, ul. Čs. brigády 1804, 031 01  Liptovský Mikuláš v termíne do 20. apríla príslušného roka.

    Konkrétne  podmienky vzdelávania a následného pracovného uplatnenia bude zamestnávateľ špecifikovať v učebnej zmluve, ktorú žiak a zákonný zástupca žiaka uzatvorí so zamestnávateľom do 31. augusta príslušného roka

    Teoretické vyučovanie bude žiakom poskytované v Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši a praktické vyučovanie - formou odborného výcviku bude žiakom poskytované v prevádzkach jednotlivých  zamestnávateľov v dňoch  podľa rozvrhu hodín na príslušný školský rok.

     

  • Partneri

   • TMR
   • Liptovská nemocnica s poliklinikou
   • CBA VEREX
   • DM Drogerie Markt
   • TESCO stores
   • BILLA