• Majstrovstvá somelierov Slovenska
     • Majstrovstvá somelierov Slovenska

     • 24. 4. 2023
     • Našu školu na celoslovenskej somelierskej súťaži reprezentoval Radovan Komorovský z II.A triedy. Súťaž sa konala vo vinárstve Karpatská perla v Šenkviciach pod záštitou Asociácie Somelierov Slovenskej republiky. 
    • Bronz na Skills Gastro cukrár
     • Bronz na Skills Gastro cukrár

     • 22. 4. 2023
     • Bronzovú medailu vybojovali na celoslovenskej súťaži Skills Slovakia Gastro v Bratislave naše cukrárky-juniorky Barbora Stanická a Natália Orosová z I.A dnš. Do finále postúpili zo semifinálového kola v Piešťanoch šiesti najlepší súťažiaci.
    • ENVIRO DEŇ 2023
     • ENVIRO DEŇ 2023

     • 14. 4. 2023
     • Pomohli sme čistiť brehy Liptovskej Mary - prispeli sme k ekológii Liptova. Príroda nám ďakuje.
    • Bronz na Metro súťaži
     • Bronz na Metro súťaži

     • 23. 3. 2023
     • Na regionálnej kuchárskej súťaži Metro v Žiline zabojovali a svoje zručnosti predviedli aj naši žiaci. V silnej konkurencii získali bronz a obsadili krásne tretie miesto.
    • Shakespeare v Trnave
     • Shakespeare v Trnave

     • 22. 3. 2023
     • Koncom februára sa 27 záujemcov o kultúru z tried III.A a V.B zúčastnilo divadelnej inscenácie hry Troilos a Cressida od W. Shakespeara. 
    • Burza kníh
     • Burza kníh

     • 17. 3. 2023
     • Dňa 17.03.2023 sa v školskej knižnici konala Burza kníh, ktorej účelom bola nielen ich výmena, ale aj inšpirácia k čítaniu v rámci marca-mesiaca knihy. Žiaci diskutovali, vymieňali si názory na knihy a získali aj informácie o nových tituloch, pričom mnohé z nich nám poskytla Matica slovenská.
    • Poďakoval nám kráľ Viliam Alexander
     • Poďakoval nám kráľ Viliam Alexander

     • 15. 3. 2023
     • ZŠ Miloša Janošku poctila návštevou prezidentka SR Zuzana Čaputová a holandský kráľovský pár spolu s delegáciou. Naša škola sa zapojila do cateringu, ktorý si vyžadoval precíznu prípravu, distingvovanú obsluhu a profesionalitu podľa spoločenského a diplomatického  protokolu.
    • Kurz carvingu
     • Kurz carvingu

     • 10. 3. 2023
     • Jarné prázdniny môžu žiaci využiť nielen na oddych,  ale aj ako príležitosť naučiť sa niečo nové. Odborná učiteľka Ing.Girašková si pre žiakov pripravila kurz carvingu a prezentovala techniku vyrezávania do ovocia a zeleniny. 
    • Baristický kurz
     • Baristický kurz

     • 10. 3. 2023
     • Pod záštitou Academy of Coffee Sereď a MOV Bc.Vargovej žiaci absolvovali baristický kurz. Mladí baristi sa naučili ako správne nastaviť mlynec,  ako pripraviť základné kávové a mliečne nápoje na báze espressa. 
    • POSTUP DO FINÁLE NA SKILLS SLOVAKIA CUKRÁR
     • POSTUP DO FINÁLE NA SKILLS SLOVAKIA CUKRÁR

     • 19. 1. 2023
     • Svoje zručnosti predviedli na celoslovenskej súťaži Skills Slovakia Gastro Junior v odbore cukrár v Piešťanoch žiačky Barborka Stanická z I.Adnš a Natália Paulínyová z III.E triedy. Vybojovali si umiestnenie v striebornom pásme a postup do finále v Bratislave.
    • BRONZ NA SKILLS SLOVAKIA GASTRO JUNIOR KUCHÁR
     • BRONZ NA SKILLS SLOVAKIA GASTRO JUNIOR KUCHÁR

     • 19. 1. 2023
     • V odbore kuchár našu školu reprezentovali na semifinále v Piešťanoch žiaci Andrej Motýľ z II.Adnš  a Matej Staroň z III.E triedy. V silnej konkurencii 16 škôl z celého Slovenska sa umiestnili v bronzovom pásme.
       
    • Ocenený Školský parlament
     • Ocenený Školský parlament

     • 16. 1. 2023
     • Školský parlament sa zapojil do 5.ročníka Olympiády školských parlamentov stredných škôl  Žilinského kraja, ktoré organizovala Rada mládeže Žilinského kraja a Krajský stredoškolský parlament pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.
    • Ukončenie cezhraničného projektu
     • Ukončenie cezhraničného projektu

     • 15. 12. 2022
     • Upevňovanie partnerstva medzi školami prostredníctvom gastronómie a hotelerstva. 

      23.11.2022 sa uskutočnilo na pôde Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši záverečné stretnutie cezhraničného projektu. Stretnutia sa zúčatnili pedagógovia a žiaci zo SOU a SOŠ Znojmo a taktiež pedagógovia a žiaci z HA Liptovký Mikuláš. Projekt bol zrealizovaný vďaka programu INTERREG - FOND MALÝCH PROJEKTOV.  

    • Ochutnali sme európske skúsenosti.
     • Ochutnali sme európske skúsenosti.

     • 12. 12. 2022
     • Projekt E+ Získajme odborné zručnosti v Európe 2 je vo svojej záverečnej fáze. Spolu s účastníkmi projektu sme pripravili malú ochutnávku naších skúseností zo zahraničných mobilít.

      Akciu otvorili Zuzana Urbanová a Peter Pirončiak, autori projektu, a zároveň organizátori stáži a samotní účastníci. 

      Marketéri predstavili svoje fotografické diela a podelili sa o skúsenosti s digitálnym marketingom. Naši hoteláci a kuchári pripravili španielske špeciality, ktoré sa naučili na stáži v Salamanke. Učitelia, ktorí boli na odborných stážach v Španielsku a v Taliansku predstavili aktivity, ktoré obohatia vyučovací proces.

      Svojou náštevou nás poctili hostia z VÚC Žilina, hostia z OŠaŠ mesta Liptovský Mikuláš, podnikatelia z gastrosektora, riaditeľky základných škôl a naši kolegovia a podporovatelia.

      Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie výzvy SAAIC. 

    • Knihy ako dar
     • Knihy ako dar

     • 8. 12. 2022
     • Pozdrav v podobe krásnych kníh priniesol p.L.Havlík pre našu školu od Matice slovenskej v tomto čarovnom predvianočnom čase. Knihy potešia žiakov a doplníme nimi školskú knižnicu. Dar prevzal zástupca riaditeľa Mgr.Kubala s Ing.Lukáčovou. Ďakujeme a vážime si, že aj takouto formou Matica slovenská podporuje čitateľskú gramotnosť u mladých ľudí.