• ČAŠNÍK – SERVÍRKA   v duálnom vzdelávaní
    Ucebne-plany_casnik-dualne_vzdelavanie.pdf

    3-ročný učebný odbor, ukončený záverečnou skúškou.
    Certifikát: výučný list

    Naučíme žiakov:
    - dokonale ovládať jednoduchú i zložitú obsluhu 
    - osvojiť si techniku prípravy miešaných nápojov
    - zvládnuť techniku dokončievania jedál a nápojov pri stole hosťa (flambovanie, tranžírovanie a i.)
    - pripravovať slávnostné a mimoriadne gastronomické podujatia (svadby, promócie, routy, recepcie, bankety, garden-party a i.)
    - odborne komunikovať v jednom alebo dvoch cudzích jazykoch

    Odborný výcvik sa uskutočňuje u konkrétnych zmluvných zamestnávateľov. Po ukončení štúdia je možné uplatnenie v gastronomických a hotelových zariadeniach u konkrétnych zamestnávateľov, pre ktorých sa žiak počas štúdia pripravoval.

    Ďalšie štúdium : maturitné vysvedčenie je možné získať v dennom nadstavbovom štúdiu spoločné stravovanie.


    KUCHÁR – KUCHÁRKA v duálnom vzdelávaní

    Ucebne-plany_kuchar-dualne_vzdelavanie.pdf
    3-ročný učebný odbor, ukončený záverečnou skúškou.
    Certifikát: výučný list

    Naučíme žiakov:
    - pripravovať kvalitné pokrmy teplej i studenej kuchyne
    - vyrábať špeciálny gastronomický sortiment (diétne pokrmy, polotovary, teplé nápoje, špeciality a i.)
    - pripravovať jedlá pre bežné i slávnostné príležitosti
    - odborne komunikovať v jednom alebo dvoch cudzích jazykoch

    Odborný výcvik sa uskutočňuje u konkrétnych zmluvných zamestnávateľov. Po ukončení štúdia je možné uplatnenie v gastronomických a hotelových zariadeniach u konkrétnych zamestnávateľov, pre ktorých sa žiak počas štúdia pripravoval.

    Ďalšie štúdium : maturitné vysvedčenie je možné získať v dennom nadstavbovom štúdiu spoločné stravovanie.

     

    OBCHODNÝ PRACOVNÍK    v duálnom vzdelávaní
    Ucebne-plany_OP_-_dualne_vzdelavanie.pdf
    4-ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou.
    Certifikát: maturitné vysvedčenie a výučný list

    Charakteristika: absolventi získajú kvalifikáciu so širokým odborným profilom pre prax v oblasti obchodu v rôznych pracovných pozíciách
    ako predajca, pokladník, nákupca, vedúci prevádzky, vedúci predaja, kontrolór kvality, skladník, pracovník v logistike a distribúcii. Okrem týchto pozícií sa môže uplatniť aj ako súkromný podnikateľ v oblasti obchodu a služieb.

    Po ukončení štúdia sú absolventi pripravení aj na ďalšie štúdium na vysokých školách so zameraním na obchod alebo manažment.


    Naučíme žiakov:
    - efektívne využívať moderné komunikačné a informačné technológie
    - zvládnuť technicko-ekonomické činnosti)
    - zvládnuť činnosti spojené s prevádzkou obchodu
    - zvládnuť činnosti spojené s podporou predaja, so sortimentom tovaru

    Odborná prax sa uskutočňuje u konkrétnych zamestnávateľov, s ktorými má žiak uzatvorenú učebnú zmluvu.