• Druhy školských vzdelávacích programov:

  • 1. Hoteliérstvo a gastronómia:
   6323 K hotelová akadémia

   6445 H kuchár, kuchárka. Aj v systéme duálneho vzdelávania
   6444 H čašník, servírka. Aj v systéme duálneho vzdelávania


   2. Obchod a cestovný ruch:
   6442 K obchodný pracovník, obchodná pracovníčka. Len v systéme duálneho vzdelávania
   6355 M Služby v cestovnom ruchu

   6461 H Asistent predaja, asistentka predaja


   3. Potravinárstvo a služby:
   2964 H cukrár, cukrárka
   6403 L Podnikanie v remeslách a službách, denné nádstavbové štúdium   Sme škola s dlhoročnou tradíciou v našom regióne, s kvalitným pedagogickým zborom a okruhom spolupracovníkov z radov odborníkov, zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov, profesijných organizácii, ktorí sú zárukou kvalitnej prípravy mladých ľudí podľa požiadaviek praxe.