• Druhy školských vzdelávacích programov:

  • 1. Hoteliérstvo a gastronómia:
   6323 K hotelová akadémia


   2. Stravovacie služby:
   6445 H kuchár  a  6445 H kuchár v duálnom vzdelávaní
   6444 H čašník, servírka  a  6444 H čašník, servírka v duálnom vzdelávaní
   2964 H cukrár
   6421 L spoločné stravovanie


   3. Marketing a manažment:
   6405 K pracovník marketingu – cestovný ruch
   6405 K pracovník marketingu – obchod

   6442 K obchodný pracovník  - v duálnom vzdelávaní

   4. Služby v obchode:
   6460 H predavač
   6451 H aranžér
   6411 L prevádzka obchodu – vnútorný obchod
   6411 L prevádzka obchodu - propagácia 

   Sme škola s dlhoročnou tradíciou v našom regióne, s kvalitným pedagogickým zborom a okruhom spolupracovníkov z radov odborníkov, zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov, profesijných organizácii, ktorí sú zárukou kvalitnej prípravy mladých ľudí podľa požiadaviek praxe.