• Vedenie školy

   • Ing. Katarína Uličná
   • Ing. Katarína UličnáRiaditeľka skolyk.ulicna@halm.sk
   • RNDr. Marcela Chovanová
   • RNDr. Marcela ChovanováZástupkyňa riaditeľky pre teoretické vyučovanie - všeobecnovzdelávacie predmetym.chovanova@halm.sk
   • Mgr. Alexander Kubala
   • Mgr. Alexander KubalaZástupca riaditeľky pre praktické vyučovanie a odborné predmetya.kubala@halm.sk
   • Ing. Bibiana Kováčová
   • Ing. Bibiana KováčováZástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonomickú činnosťb.kovacova@halm.sk
Nedeľa 22. 5. 2022