• Vedenie školy

   • Mgr. Peter PirončiakRiaditeľ školypeter.pironciak@365halm.sk
   • RNDr. Marcela ChovanováZástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie - všeobecnovzdelávacie predmetym.chovanova@halm.sk
   • Mgr. Alexander KubalaZástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie a odborné predmetya.kubala@halm.sk
   • Ing. Bibiana KováčováZástupkyňa riaditeľa pre technicko-ekonomickú činnosťb.kovacova@halm.sk