• Vedenie školy

   • Mgr. Peter Pirončiak
   • Mgr. Peter PirončiakRiaditeľ školy / štatutárny zástupca organizáciepeter.pironciak@365halm.sk
   • RNDr. Marcela Chovanová
   • RNDr. Marcela ChovanováZástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie - všeobecnovzdelávacie predmetymarcela.chovanova@365halm.sk
   • Mgr. Alexander Kubala
   • Mgr. Alexander KubalaZástupca riaditeľaalexander.kubala@365halm.sk
   • Ing. Bibiana Kováčová
   • Ing. Bibiana KováčováZástupkyňa riaditeľa pre technicko-ekonomickú činnosťbibiana.kovacova@365halm.sk
 • Profesijné životopisy vedúcich zamestnancov