• HOTELOVÁ AKADÉMIA
    Ucebne-plany_HA.pdf
    5-ročný študijný odbor, ukončený maturitnou skúškou.
    Certifikát: maturitné vysvedčenie a výučný list

    Charakteristika: absolventi získajú kvalifikáciu s odborným profilom pre podnikanie v oblasti hoteliérstva a gastronómie. Po ukončení štúdia sú pripravení aj na ďalšie štúdium na vysokých školách so zameraním na manažment, cestovný ruch, hoteliérstvo a ekonomiku. 

    Naučíme žiakov:
    - dokonale zvládnuť techniku obsluhy 
    - osvojiť si štandardnú technológiu prípravy pokrmov
    - odborne komunikovať v dvoch cudzích jazykoch
    - spracovať hotelovú agendu
    - animátorské zručnosti
    - pracovať s internetom
    - ovládať prácu s počítačom

    Odborná prax sa uskutočňuje v našom školskom zariadení Reštaurácia a kaviareň Mladosť a u stálych zmluvných partnerov: Hotel Grand, Tri studničky, FIM, Družba, Wellness Hotel Chopok (Demänovská dolina, SR), Relax Hotel Avena , Strachanovka (Liptovský Ján, SR), Hotel Jánošík ( Liptovský Mikuláš, SR), Grand Hotel Kempinski ( Štrbské Pleso, SR) Hotel Marriott (Praha, ČR). Odborné stáže sú v Nemecku, Švajčiarsku, Taliansku a Francúzsku.

    Počas štúdia je možnosť zúčastniť sa domácich i medzinárodných odborných súťaží

    PRACOVNÍK MARKETINGU
    Ucebne-plany_PRM-CR.pdf
    4-ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou.
    Certifikát: maturitné vysvedčenie a výučný list

    Charakteristika: absolventi získajú kvalifikáciu so širokým odborným profilom pre podnikanie v oblasti marketingu v obchode a cestovnom ruchu. Po ukončení štúdia sú pripravení aj na ďalšie štúdium na vysokých školách so zameraním na marketing, ekonomiku, cestovný ruch alebo obchod. 

    Naučíme žiakov:
    - efektívne využívať moderné komunikačné a informačné technológie
    - zvládnuť technicko-ekonomické činnosti
    - zvládnuť činnosti spojené s cestovným ruchom (zameranie cestovný ruch)
    - základom práce sprievodcu a delegáta pre cestovné agentúry (zameranie cestovný ruch)
    - zvládnuť činnosti spojené s prevádzkou obchodu (zameranie obchod)
    - zvládnuť činnosti spojené s podporou predaja, so sortimentom tovaru (zameranie obchod)

    Odborná prax sa uskutočňuje na marketingových oddeleniach organizácií v regióne Liptova a podľa zameraní v organizáciách cestovného ruchu, alebo v obchodných firmách. Odborné stáže sú organizované podľa záujmu a ponuky aj v zahraničí. 

    Počas štúdia je možnosť zúčastniť sa domácich i medzinárodných odborných súťaží.

    OBCHODNÝ PRACOVNÍK  v duálnom vzdelávaní
    Ucebne-plany_OP_-_dualne_vzdelavanie.pdf
    4-ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou.
    Certifikát: maturitné vysvedčenie a výučný list

    Charakteristika: absolventi získajú kvalifikáciu so širokým odborným profilom pre prax v oblasti obchodu v rôznych pracovných pozíciách ako predajca, pokladník, nákupca, vedúci prevádzky, vedúci predaja, kontrolór kvality, skladník, pracovník v logistike a distribúcii. Okrem týchto pozícií sa môže uplatniť aj ako súkromný podnikateľ v oblasti obchodu a služieb.
    Po ukončení štúdia sú absolventi pripravení aj na ďalšie štúdium na vysokých školách so zameraním na obchod alebo manažment. 

    Naučíme žiakov:
    - efektívne využívať moderné komunikačné a informačné technológie
    - zvládnuť technicko-ekonomické činnosti)
    - zvládnuť činnosti spojené s prevádzkou obchodu 
    - zvládnuť činnosti spojené s podporou predaja, so sortimentom tovaru 

    Odborná prax sa uskutočňuje u konkrétnych zamestnávateľov, s ktorými má žiak uzatvorenú učebnú zmluvu.
     

    DENNÉ NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM
    SPOLOČNÉ STRAVOVANIE
    Ucebne-plany_DNS_SS.pdf

    2-ročný študijný odbor denného nadstavbového štúdia, ukončený maturitnou skúškou Certifikát: maturitné vysvedčenie 

    Charakteristika: Štúdium je určené pre absolventov učebného odboru kuchár, čašník, hostinský, cukrár. Absolventi získajú kvalifikáciu pre podnikanie v oblasti spoločného stravovania. 

    Naučíme žiakov:
    - odborne komunikovať v dvoch cudzích jazykoch
    - spracovať agendu zariadenia spoločného stravovania
    - orientovať sa v činnostiach potrebných pre vlastné podnikanie
    - pracovať s odborným softvérom 

    Odborná prax sa uskutočňuje v hotelových a reštauračných zariadeniach u našich zmluvných partnerov: Hotel Grand, Hotel Tri studničky, Hotel Družba (Demänovská dolina, SR), Hotel Jánošík (Liptovský Mikuláš, SR) Hotel Marriott (Praha, ČR), Tatralandia , Termalpark Bešeňová, Grand Hotel Kempinski ( Štrbské Pleso, SR).

    Počas štúdia je možnosť zúčastniť sa domácich i medzinárodných odborných súťaží ako aj zahraničnej prázdninovej stáže. 

    PREVÁDZKA OBCHODU (zameranie: vnútorný obchod, propagácia)
    Ucebne-plany_DNS-PO.pdf

    2-ročný študijný odbor denného nadstavbového štúdia, ukončený maturitnou skúškou.
    Certifikát: maturitné vysvedčenie 

    Charakteristika: Štúdium je určené pre absolventov učebného odboru predavač, aranžér. Absolventi získajú kvalifikáciu pre podnikanie v oblasti obchodu.

    Naučíme žiakov:
    - odborne komunikovať v dvoch cudzích jazykoch
    - spracovať agendu zariadenia malého obchodného podniku
    - orientovať sa v činnostiach potrebných pre vlastné podnikanie
    - pracovať s odborným softvérom 

    Odborná prax sa uskutočňuje v obchodných a marketingových oddeleniach u našich zmluvných partnerov: CBA Verex, COOP Jednota, Hypernova, Billa, reklamné spoločnosti.

    Počas štúdia je možnosť zúčastniť sa domácich i medzinárodných odborných súťaží ako aj zahraničnej prázdninovej stáže.