• Olympijské rekordy v anglickej olympiáde

   • 23.11.2023 12:58
   • Olympiáda predstavuje súťaž najlepších z najlepších a nemusí ísť práve o športové podujatie. Olympiáda v anglickom jazyku v tomto školskom roku má už svoje 16 pokračovanie. 34 najlepších študentov, nominovaných z radov učiteľov anglického jazyka sa zúčastnilo školského kola, ktoré sa uskutočnilo 23.11.2023.

   • Všetci preukázali svoju „olympijskú zdatnosť“ v jazykových zručnostiach. Medzi tieto patrili posluch s porozumením, gramatický test, slovná zásoba, čítanie s porozumením a komunikačné zručnosti vo forme hrania rolí a obrázkového príbehu.
    V anglickom jazyku v školskom kole sa súťažilo v dvoch kategóriách a tu je výsledková listina

    OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU
    v kategórii 2A
    1.miesto Silvia Vyhlídalová (II.CG)
    2.miesto Dominika Dermeková (I.C)
    3.miesto Adela Kováčová (II.A)

    v kategórii 2B
    1.miesto Lesana Majerčíková (III.CG)
    2.miesto Katarína Tereštíková (IV.C)
    3.miesto Milan Ečimovič (V.A)

    Víťazi školského kola v olympiáde z anglického jazyka Silvia Vyhlídalová a Lesana Majerčíková postupujú do okresného kola olympiády, ktoré sa bude konať 18.1.2024.
    V školskom kole prví traja súťažiaci dostali odmenu vo forme školských potrieb.
    PK CUJ

   • Naspäť na zoznam článkov