• 22.ročník súťaže Piešťanský pohár 2024 úspešne za nami

   • 04.04.2024 14:01
   • V dňoch 25. 3. - 26. 3. 2024 prebiehala na pôde HA Ľ. Wintera v Piešťanoch medzinárodná súťaž  – Mladý somelier Junior, kde súťažilo 28 žiakov zo Slovenska, Čiech a Moravy. Na súťaž pripravila žiaka Radovana Komorovského  z III.A PhDr. Žiklová Anna.
     
   • Dňa 25.3.2024 nás privítal riaditeľ HA Piešťany Ing. Blaškovič a garant súťaže pre somelierov Ing. Hronský. Mali sme možnosť nahliadnuť do priestorov HA Piešťany.

    Následne mali stretnutie vedúci družstiev na škole, kde sme sa oboznámili s celou súťažou. Nasledoval Workshop aj so študentmi o víne a jeho pestovateľských odrodách, o nových trendoch zo sveta vín a vinárov v gastronómii.

    Samotná súťž začala na 2.deň vedomostným testom a senzorickým posúdením 8 vzoriek vína. Druhá časť súťaže pozostávala zo servisu vína, ktoré mali súťažiaci vylosované k pokrmu. Poobede bolo vyhlásenie finále, kde vyhodnotili 3 najlepších, medzi nimi bol aj R. Komorovský z našej Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši, ktorý bol absolútnym víťazom testov 1.kola. Radko spolu s dvomi somelierkami ďalej súťažili v servise šumivého vína. Počas neho mali možnosť presvedčiť komisiu a hostí o svojej profesionalite. Všetci boli výborní, ale len jeden môže byť prvý. Náš študent Radovan Komorovský sa umiestnil na peknom 3. mieste, presvedčil ich o svojej zručnosti, ale aj s pokorou priznal, že sa má ešte čo učiť na profesionálnej ceste someliera.

    Vyhodnotením 22. ročníka Piešťanského pohára sa aj súťaž Mladý somelier ukončila odovzdaním ocenení, diplomov za účasť všetkým 110 súťažiacim v 5 disciplínach. Celkové ukončenie mal na starosti hlavný garant súťaže Ing. Hronský, ktorý poďakoval všetkým študentom – budúcim somelierom, za ich rešpekt a prístup ku kultúre a konzumácii vína u mladej generácie. Veľmi pochválil a vyzdvihol aj kvality nášho študenta a na jeho profesionálnej ceste mu poprial hlavne zdravie a aby ho neopustila chuť súťažiť a byť lepším.

    Ďakujeme vedeniu HA, že sme mali možnosť reprezentovať našu školu s opätovným úspešným  umiestnením.

             

   • Naspäť na zoznam článkov