• Bronz na Metro súťaži
    • Bronz na Metro súťaži

    • 23.03.2023 17:47
    • Na regionálnej kuchárskej súťaži Metro v Žiline zabojovali a svoje zručnosti predviedli aj naši žiaci. V silnej konkurencii získali bronz a obsadili krásne tretie miesto.
    • viac
    • IV.A v Tatríne
    • IV.A v Tatríne

    • 17.03.2023 13:01
    • V čase návštevy kráľovského páru na susednej základnej škole navštívila IV.A trieda expozíciu Tatrín, kde lektorka pútavým spôsobom priblížila budúcoročným maturantom dôvody a priebeh vzniku spolku.
    • viac
    • Shakespeare v Trnave
    • Shakespeare v Trnave

    • 22.03.2023 15:12
    • Koncom februára sa 27 záujemcov o kultúru z tried III.A a V.B zúčastnilo divadelnej inscenácie hry Troilos a Cressida od W. Shakespeara. 
    • viac
    • Kurz carvingu
    • Kurz carvingu

    • 10.03.2023 11:32
    • Jarné prázdniny môžu žiaci využiť nielen na oddych,  ale aj ako príležitosť naučiť sa niečo nové. Odborná učiteľka Ing.Girašková si pre žiakov pripravila kurz carvingu a prezentovala techniku vyrezávania do ovocia a zeleniny. 
    • viac
    • Baristický kurz
    • Baristický kurz

    • 10.03.2023 10:39
    • Pod záštitou Academy of Coffee Sereď a MOV Bc.Vargovej žiaci absolvovali baristický kurz. Mladí baristi sa naučili ako správne nastaviť mlynec,  ako pripraviť základné kávové a mliečne nápoje na báze espressa. 
    • viac
    • POSTUP DO FINÁLE NA SKILLS SLOVAKIA CUKRÁR
    • POSTUP DO FINÁLE NA SKILLS SLOVAKIA CUKRÁR

    • 19.01.2023 14:00
    • Svoje zručnosti predviedli na celoslovenskej súťaži Skills Slovakia Gastro Junior v odbore cukrár v Piešťanoch žiačky Barborka Stanická z I.Adnš a Natália Paulínyová z III.E triedy. Vybojovali si umiestnenie v striebornom pásme a postup do finále v Bratislave.
    • viac
    • BRONZ NA SKILLS SLOVAKIA GASTRO JUNIOR KUCHÁR
    • BRONZ NA SKILLS SLOVAKIA GASTRO JUNIOR KUCHÁR

    • 19.01.2023 13:02
    • V odbore kuchár našu školu reprezentovali na semifinále v Piešťanoch žiaci Andrej Motýľ z II.Adnš  a Matej Staroň z III.E triedy. V silnej konkurencii 16 škôl z celého Slovenska sa umiestnili v bronzovom pásme.
      
    • viac
    • Knihy ako dar
    • Knihy ako dar

    • 08.12.2022 16:22
    • Pozdrav v podobe krásnych kníh priniesol p.L.Havlík pre našu školu od Matice slovenskej v tomto čarovnom predvianočnom čase. Knihy potešia žiakov a doplníme nimi školskú knižnicu. Dar prevzal zástupca riaditeľa Mgr.Kubala s Ing.Lukáčovou. Ďakujeme a vážime si, že aj takouto formou Matica slovenská podporuje čitateľskú gramotnosť u mladých ľudí. 
    • viac
    • Najlepšia kapustnica
    • Najlepšia kapustnica

    • 07.12.2022 19:25
    • Gastrosúťaž o naj kapustnicu si pre všetkých vareniachtivých žiakov pripravili vyučujúce Ing.Luķáčová, Bc.Fronková a zapojilo sa až osem teamov zo všetkých ročníkov. Žiaci J.Salíni, S.Uhliar a K.Lehotský z I.A triedy navarili víťaznú kapustnicu a v silnej konkurencii si vybojovali prvé miesto.
    • viac
    • Olympijské rekordy v anglickej olympiáde
    • Olympijské rekordy v anglickej olympiáde

    • 05.12.2022 21:40
    • Olympiáda predstavuje súťaž najlepších z najlepších a nemusí ísť práve o športové podujatie. Olympiáda v anglickom jazyku v tomto školskom roku má už svoje 15 pokračovanie. 32 najlepších študentov, nominovaných z radov učiteľov anglického jazyka sa zúčastnilo školského kola, ktoré sa uskutočnilo 30.11.2022. Všetci preukázali svoju „olympijskú zdatnosť“ v jazykových zručnostiach.
    • viac
    • EUROCUP JUNIOR BARISTA
    • EUROCUP JUNIOR BARISTA

    • 01.12.2022 17:51
    • Žiačka Paulína Gajdošová z V.B triedy reprezentovala našu školu na 4.ročníku baristickej súťaže Eurocup junior barista 2022, ktorá sa konala pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja PaeDr.M.Majerského PhD. na Hotelovej akadémii v Prešove 23.11.2022.
    • viac
    • Zlato a bronz na Sweetcup Prešov
    • Zlato a bronz na Sweetcup Prešov

    • 07.10.2022 11:53
    • Zlatú  medailu a pohár vybojovali Ema Brontvajová z II.A triedy a Paulína Gajdošová z V.B triedy v súťažnej disciplíne čašník a bronzovú medailu si vyvaril v disciplíne kuchár Martin Hric z I.A dnš. na odbornej súťaži Sweetcup v Prešove. Zapojilo sa 21 škôl zo Sovenska a Poľska a 62 súťažiacich žiakov.
    • viac
    • Európsky deň jazykov na HOTELOVKE
    • Európsky deň jazykov na HOTELOVKE

    • 01.10.2022 22:26
    • 26. september je vyhlásený ako Európsky deň jazykov. Vyučujúce NEJ si pre svojich žiakov pripravili kvíz o nemecky hovoriacich krajinách; Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku.
    • viac
    • Plody jesene
    • Plody jesene

    • 29.09.2022 17:18
    • Tradičná celoškolská akcia predstavila všetky študijné a učebné odbory, ako aj zručnosti našich žiakov. Zaujímavý program a sprievodné aktivity spojili celú školu.
    • viac