• Dôležité informácie pre stravníkov v školskej jedálni

   • 03.08.2021 13:30
   • Zmeny v školskom stravovaní od septembra 2019: Platba za stravné lístky. Prihlásenie na obed. Odhlásenie
   • 1. Platba za stravné lístky
    Platba sa uskutočňuje výhradne bezhotovostne, prevodom na účet Štátnej pokladnice číslo 
    SK28 8180 0000 0070 0047 9586 (žiakom ZŠ M.Janošku do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca). Správne zúčtovacie údaje si môžu stravníci vyzdvihnúť u vedúcej školskej jedálne. Správny variabilný symbol je dôležitý pre automatické pridelenie platby na konto stravníka. 

    2. Prihlásenie na obed
    Prihlásenie je možné na objednávacom boxe, na www.strava.cz, osobne a telefonicky u vedúcej ŠJ. Pre žiakov ZŠ M.Janošku je automatické na celý nasledujúci mesiac po pripísaní finančných prostriedkov na účet školskej jedálne (do výšky finančných prostriedkov na konte stravníka). Rodič / žiak sa len odhlasuje! V prípade choroby má dieťa nárok prvý deň na stravu, ktorú je možné odobrať do obedára, ktorý si prinesie.

    3. Odhlásenie
    Zo stravy sa odhlasuje najneskôr v daný deň od 6.30 do 7.00 hod., a to osobne alebo telefonicky na č. 044/55 23 053 (kancelária vedúcej ŠJ), 044/55 22 972 (recepcia) alebo cez internetové prihlásenie v predchádzajúci deň do 23. hod.
    Peniaze za odhlásené obedy sa automaticky presúvajú do ďalšieho mesiaca, kalendárneho roka a školského roka.

   • Naspäť na zoznam článkov