• Predstavenie Mládežníckeho parlamentu na Zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja
   • Predstavenie Mládežníckeho parlamentu na Zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja

   • 03.05.2024 13:47
   • Hotelová akadémia je delegovaná za ambasádorksú školu Mládežníckeho parlamentu Žilinského samosprávneho kraja pre región Liptov.
   • Dňa 22.04.2024, Hotelová akadémia v Liptovskom Mikuláši sa zúčastnila predstavenia Mládežníckeho parlamentu na Zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja v žiline pod vedením Ing. Eriky Jurinovej.
    Žiaci Hotelovej Akadémie v Liptovskom Mikuláši maturitného odboru pracovník marketingu - Matúš Janík 3.CG, Petra Bubniaková 2.CG a Ľuboslava Krupová 2.CG, boli nominovaní a prevzali si delegačné listiny za vedenie školského parlamentu.

    Koordinátorka školského parlamentu pani Mgr. Simona Bakošová prevzala delegačnú listinu, ktorou našu školu Hotelovú akadémiu v Liptovskom Mikuláši delegovali za ambasádorskú školu Mládežníckeho parlamentu Žilinského samosprávneho kraja pre región Liptov.

   • Naspäť na zoznam článkov