• Európsky deň jazykov na HOTELOVKE

   • 01.10.2022 22:26
   • 26. september je vyhlásený ako Európsky deň jazykov. Vyučujúce NEJ si pre svojich žiakov pripravili kvíz o nemecky hovoriacich krajinách; Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku.
   •  Žiaci si tak zmerali vedomosti a jazykové zručnosti. Okrem zážitku a sladkej odmeny za účasť si víťazi na prvých 3 miestach odniesli aj vecné ceny. 

    V kategórii 1. a 2. ročníka bol najúspešnejší Radovan Komorovský (II.A), na druhom mieste sa umiestnil Nicolas Zelina (II.A) a tretie miesto obsadila Adela Kováčová (I.A) 

    Na prvom mieste v kategórii 3. až 5. ročníka sa umiestnil Jozef Naništa (V.B), na druhom jeho spolužiak Marek Moravčík (V.B) a tretie miesto získal Juraj Hrnčiar (V.A). 

    Víťazom k úspechu gratulujeme a prajeme veľa elánu do ďalšieho štúdia jazykov.

     

   • Naspäť na zoznam článkov