• Festival ľudskosti
    • Festival ľudskosti

    • 08.01.2024 14:10
    • Ideme robiť svet krajším a ľudskejšm prejavením úcty k seniorom !
     Mladé ruky a srdce pre seniorov. 
    • viac
    • Teambuilding 2023
    • Teambuilding 2023

    • 08.01.2024 13:56
    • Školský parlament Teambuildingové dobrodružstvo 🏫
     Na našej nedávnej školskej teambuildingovej akcii, ktorú organizoval Školský parlament a vďaka Rade mládeže Žilinskéhé kraja, sme zažili úžasný čas ! 💜
    • viac
    • Valné zhromaždenie
    • Valné zhromaždenie

    • 02.06.2023 11:20
    • Rada mládeže Žilinského kraja organizuje 25. Valné zhromaždenie RMŽK, ktoré bude 3.6.2023 v Penzióne Čierna Pani v Martine. Našu školu zastupuje Matúš Janík II.CG a Emka Brontvajova II.A  
      
    • viac
    • Love HUNTING
    • Love HUNTING

    • 02.06.2023 11:15
    • Školský parlament spolu s pani školskou psychologičkou vy myslei pre našich žiakov LOVE HUNTING.Úlohou žiakov bolo pozbierať čo najviac srdiečok schovaných v škole a natočiť krátke video
    • viac
    • Slávnostná rozlúčka s maturantmi
    • Slávnostná rozlúčka s maturantmi

    • 02.06.2023 11:05
    • 26.5.2023 sme sa slávnostne rozlúčili s maturantmi, ktorí odchádzali na akademický týždeň. popriali sme im veĺa šťastia pri mturitách a priali sme si aby nikdy nezabudli na školu do ktorej chodili.
    • viac